Persondatabeskyttelse

Vi lever op til alle bestemmelser i persondataloven og vil give dig en god og tryg oplevelse, når du indgår en aftale med os.

Ved indgåelse af låneaftale

For at kunne indgå en aftale med os, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Vi registrerer og anvender dine personoplysninger, udelukkende for at kunne indgå en aftale med dig.

Personoplysningerne registreres hos Aps. Skolegade 2 og opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles oplysninger via vores formular på hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker med dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret så præcist som muligt.

Din oplysninger opbevares ikke krypteret, ligesom dine oplysninger heller ikke transmitteres krypteret.

Den dataansvarlige på www.raadhusstraede2.dk er webmaster@raadhusstraede2.dk

Oplysninger afgivet til Aps. Skolegade 2 videregives eller sælges på ingen måde til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos Aps. Skolegade 2 har du altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til webmaster@raadhusstraede2.dk