Priser og vilkår

Priser

Dagspris for enkelt arrangement................................................. Kr. 2.000,-

Korte møder pr. time ...................Kr.   100,- (minimum Kr. 300,- )

Ved et lån forstås: Arrangementsdagen, samt den efterfølgende dag til rengøring.

Ved langtidslån kontakt os for aftale.Vilkår

Lokalerne udlånes til formål, der til enhver tid er forenelig med hensyntagen til ejendommens nuværende funktion og omgivelser.

Låneren er ansvarlig for lokalerne, i hele låneperioden, også ved evt. fravær.

Ved indgåelse af låneaftalen betales den 1. rate på det halve af det fulde lånebeløb. 
Resten, 2. rate, betales senest 2 uger før lånedagen.